niedziela, 03 marca, 2024
Jak się uczyć nauka na poziomie B1

Pragniesz wiedzy? Zobacz, co musisz opanować na poziomie B1!

Czym charakteryzuje się poziom zaawansowania B1?

Poziom B1 w nauce języka angielskiego jest kolejnym krokiem wzdłuż drogi rozwoju kompetencji językowych. Należy on do drugiego poziomu w międzynarodowej skali CEFR (Common European Framework of Reference for Languages).  Dlatego oznacza to, że osiągnięcie tego poziomu otwiera przed nami nowe perspektywy w posługiwaniu się językiem angielskim.

W przeciwieństwie do poziomu A2, poziom B1 jest już  nazywany poziomem  średniozaawansowanym niższym.  Wskazuje to na znaczny postęp w zakresie umiejętności komunikacyjnych. W konsekwencji, w tej fazie nauki stajemy się bardziej pewni siebie w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych. Zobacz, czy znasz wszystkie te zagadnienia, żeby móc śmiało powiedzieć, że znasz angielski na B1!  

Na poziomie B1 z pewnością znasz i potrafisz:

Wszystko na poziomie A1-A2. Sprawdź moje poprzednie wpisy!

Stworzyć zdanie twierdzące, przeczące i pytanie w czasach:Present Continuous do wyrażania przyszłości I Past Perfect. 

Czasowniki typu phrasal verbs.

rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej i pojedynczej
(np. trousers, scissors, love, literature).

Drugi okres i trzeci warunkowy

Przysłówki stopnia (quiet, hardly)

Zaimki zwrotne (Let me introduce myslef)

Strona bierna

Czasowniki modalane w czasie przeszłym
(She must have forgotten this car)

Mowa zależna

Question tags
(It’s such a beautiful book, isn’t it?)

Pytania pośrednie (She asked if I wanted to go)

 Wyrażanie uczuć i pytanie o emocje; wyrażanie opinii

Potrafisz mówić o sobie, swoich zainteresowaniach, rodzinie, dniu

Znasz zwroty i wyrażenia potrzebne do takich czynności i miejsc jak: wizyta lekarska, podróże (w hotelu, na przystanku autobusowym, stacji, lotnisku, w restauracji, pytania o drogę), kłopoty i większość sytuacji związanych z czynnościami i potrzebami dnia codziennego, spotkania towarzyskie.

Potrafisz przeczytać i posługiwać się pisemnymi formami: opis osoby, ogłoszenie o pracę, sprzedaży, list lub e-mail ze skargą, formalny, prosty i spójny tekst na tematy znane lub leżące w obszarze zainteresowań, narracja w czasie przeszłym, krótki tekst z prośbą.

Rozumiesz ze słuchu proste i częściowo bardziej złożone codzienne wypowiedzi

Na poziomie B1 znasz też m.in. słowa z takiego zakresu jak:

poziom B1 - temat ekologii

Oprócz słownictwa z zakresów przypisanych do poziomów A1 i A2:

💥Stres i zdrowy styl życia
💥Relacje międzyludzkie
💥Ekologia / katastrofy
💥Nauka i edukacja
💥Praca i zatrudnienie
💥Podróże
💥Kultura i rozrywka
💥Sport
💥Uczucia i przeżycia
💥Rozwój cywilizacyjny i osiągnięcia technologiczne człowieka.

Ile zagadnień znasz?

Ogólnie rzecz biorąc, poziom B1 jest etapem, podczas którego nabieramy pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim. Co więcej,  stajemy się bardziej samodzielnymi mówcami. Ponadto, to również zachęta do dalszej nauki, gdyż otwiera przed nami drogę do bardziej zaawansowanych umiejętności językowych na kolejnych poziomach CEFR. 

Ile zagadnień możesz już dziś odhaczyć na swojej liście? Daj znać w komentarzu!

A może czujesz, że Twoja nauka angielskiego stoi w miejscu?

Obrazek promujący kurs językowy English Weekly stworzony przez Joannę Domagałę, autorkę Angielskiego Kompasu. Nauka języka angielskiego.

Nauka języka bezsprzecznie wymaga sporej dawki poświęcenia i samozaparcia. Jeśli czujesz, że stała się dla Ciebie przykrym obowiązkiem i nie widzisz żadnych postępów w nauce, sprawdź mój kurs English Weekly! 

Pomogę Ci wskoczyć na kolejny poziom zaawansowania w prosty, przyjemny i kompleksowy sposób!

Potrzebujesz wiedzieć więcej o poziomie B1?

Rozumienie słowa czytanego i mówionego.

Ponadto, uczący się jest w stanie zrozumieć krótkie wypowiedzi, jak również czytać proste teksty związane z życiem codziennym i tematami znajomymi.

Poziom B1 w nauce języka angielskiego to etap średniozaawansowany, oznaczający istotny postęp w umiejętnościach komunikacyjnych. Kluczowe elementy na tym poziomie obejmują:

Mówienie i rozmawianie.

Nie zapominając o umiejętności swobodnego wyrażania myśli w rozmowach na tematy codzienne. Oprócz tego, potrafi budować proste zdania, opowiadać o własnych doświadczeniach i wyrażać opinie.

Pisanie.

A także, potrafisz tworzyć krótkie teksty, takie jak e-maile czy krótkie opisy, używając bardziej rozbudowanego słownictwa i zróżnicowanych struktur gramatycznych. 

Słownictwo.

Oprócz tego, rozbudowa słownictwa o terminy związane z różnymi obszarami życia, w tym także bardziej specjalistycznymi dziedzinami.

Gramatyka.

Ponadto, mówimy o zdolności do stosowania bardziej zaawansowanych struktur gramatycznych, takich jak warunkowe zdania czy używanie różnych czasów w sposób bardziej precyzyjny.

Kultura i zwroty idiomatyczne.

To także zdolność do rozumienia zwrotów idiomatycznych oraz zaznajamianie się z kulturą anglojęzyczną, co przyczynia się do bardziej naturalnej komunikacji.

Samodzielność w komunikacji.

Uczący się staje się bardziej niezależny w komunikowaniu się. Zarówno ustnie, jak i pisemnie, w różnych sytuacjach życiowych.

Rozwijanie umiejętności w dalszej nauce.

Poziom B1 to zarazem punkt wyjścia do dalszego rozwoju językowego, motywując uczącego się do kontynuacji nauki na poziomie B2 i wyższym. Dlatego mówimy już o poziomie średniozaawansowanym niskim!

Charakterystyka - B1

Jednym z kluczowych aspektów poziomu B1 jest rozwinięcie zdolności do zrozumienia i samodzielnego wyrażania myśli w różnych kontekstach. Dlatego na tym etapie uczący się powinien być w stanie zrozumieć krótkie teksty, jak również uczestniczyć w rozmowach na tematy codzienne. Co więcej, zyskujemy także umiejętność budowania prostych zdań i wyrażania swoich opinii w sposób zrozumiały dla innych.

Równie istotnym obszarem rozwoju na poziomie B1 jest także rozbudowa słownictwa o terminy związane z bardziej specjalistycznymi dziedzinami życia codziennego. A także bardziej zaawansowane struktury gramatyczne. Dzięki temu zaczynamy bardziej precyzyjnie i zróżnicowanie wyrażać swoje myśli.

Pisemna komunikacja również staje się bardziej rozbudowana.  Ponieważ uczący się na poziomie B1 powinien być w stanie pisać proste wiadomości e-mail czy krótkie opisy na tematy osobiste lub związane z codziennym życiem.

Zdecydownie jest to etap, na którym uczący się zdobywa umiejętności potrzebne do komunikacji w codziennych sytuacjach.  Jednocześnie, stanowi solidne fundamenty do dalszego poszerzania biegłości językowej. 

Podsumowując, poziom B1...

Co istotne, w miarę osiągania poziomu B1 w nauce języka angielskiego, uczący się nabiera zdolności do swobodnego wyrażania myśli. I uczestniczy w rozmowach na różne tematy. Dlatego jego umiejętność zrozumienia krótkich wypowiedzi słownych i czytanych tekstów rozwija się. Co wpływa na ogólną pewność siebie w posługiwaniu się językiem.

Ponadto, zdobywa on umiejętność budowania bardziej złożonych zdań i wykorzystywania różnorodnych struktur gramatycznych w swoich wypowiedziach. To także okres rozwijania słownictwa, zarówno w kontekście życia codziennego. A także  obszarów bardziej specjalistycznych. W miarę postępów, uczenie się oznacza również eksplorację kultury anglojęzycznej i zaznajamianie się z jej niuansami. To także przyczynia się do bardziej pełnego zrozumienia kontekstu komunikacyjnego.

W rezultacie, poziom B1 stanowi nie tylko punkt przełomowy w zdobywaniu umiejętności językowych, lecz także zachętę do dalszej, zaawansowanej nauki.

Znajdź mnie tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top