niedziela, 03 marca, 2024

SUCTI

Szkolenie SUCTI dla pracowników administracji szkół wyższych

SUCTI (Systemic University Change Towards Internationalization) to zakończony już projekt unijny, który był koordynowany przez Uniwersitat Rovira i Virgilii w Tarragonie (Hiszpania). Filozofia SUCTI zakłada, że siłą napędową umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym są pracownicy administracyjni.

To właśnie ta grupa może zmienić, przyspieszyć i polepszyć jakość umiędzynarodowienia całej uczelni wspierając nauczycieli akademickich oraz studentów w ich działaniach. Wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania tego zadania pracownicy administracji mogą nabyć podczas szkoleń z podstaw internacjonalizacji i komunikacji międzykulturowej

Proponowane szkolenia dotyczą takich kwestii jak:

 • Umiędzynarodowienie w szkolnictwie wyższym – podstawy
 • Rankingi uczelni i ich rola
 • Trendy rozwojowe w szkolnictwie wyższym – uczelnie za 5, 10 i 15 lat
 • Różnice międzykulturowe
 • Stereotypy i ich wpływ na skuteczną komunikację.

Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy nie są pracownikami akademickimi, tj.:

 • dla wszystkich pracowników administracji (dziekanatów, biur rekrutacji i promocji, kwestury),
 • bibliotek,
 • domów akademickich,
 • pracowników technicznych i inżynieryjnych
 • oraz pozostałych grup pracowników nieakademickich.

Szkolenie prowadzone jest wyłącznie w formule zamkniętej, tj. tylko dla pracowników danej uczelni w jej siedzibie. Treść szkolenia dotyczy również umiędzynarodowienia na danej uczelni tak, aby wiedza na ten temat jej pracowników była jak największa i kompleksowa.

Jestem Trenerem SUCTI i  ekspertem posiadającym międzynarodowe doświadczenie oraz ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników uczelni, w tym SUCTI.

Przed przeprowadzeniem szkolenia zapoznam się z dorobkiem uczelni w kwestii internacjonalizacji w ramach wszystkich dostępnych zasobów tak, aby przekazać kompleksową wiedzę uczestnikom.

 

 PROGRAM SZKOLENIA

 

Dzień 1

8.30 – 09.00 Wprowadzenie do projektu SUCTI i ankieta projektowa

09.00 – 10.00 I. Komunikacja międzykulturowa cz. 1

 • Czy ludzie są wszędzie tacy sami? Wprowadzenie do różnic międzykulturowych
 • Świadomość różnic kulturowych
 • Różne koncepcje kultury

10.00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.45 II. Komunikacja międzykulturowa cz. 2

 • Stereotypy i ich wpływ na komunikację
 • Czym jest komunikacja międzykulturowa
 • Postrzeganie czasu, budowania relacji oraz pracy w różnych kulturach

11.45 – 12.30 przerwa na lunch

12.30 – 14.00 III. Wstęp do internacjonalizacji

 • Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
 • Historia umiędzynarodowienia
 • Moja uczelnia i jej dotychczasowe osiągnięcia w internacjonalizacji

Dzień 2

08.30 – 10.00 IV. Światowe i lokalne trendy w umiędzynarodowieniu

 • trendy w szkolnictwie wyższym a strategia internacjonalizacji UAM
 • szkolnictwo wyższe za 5,10 i 15 lat

10.00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 11.45 V. Rankingi szkół wyższych

 • Polskie rankingi szkół wyższych
 • Światowe rankingi uczelni
 • Znaczenie rankingów

11.45 – 12.30 przerwa na lunch

12.30 – 13.30 VI. Moja rola w drodzy do umiędzynarodowienia

13.30 – 14.00 Podsumowanie

 

sposoby na naukę słówek

Szkolenie SUCTI to 2 dni szkoleniowe i zawierają:

– 12 godzin szkolenia z certyfikowanym trenerem

– materiały dla uczestników szkolenia

– certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

Cena za szkolenie SUCTI (2 dni) dla 1 grupy 20-osobowej to 7 900i zawiera:

– konsultację trenera z pracownikami uczelni odpowiedzialnymi za umiędzynarodowienie w celu przygotowania szkolenia „na miarę”

– 12 godzin szkolenia

– dojazd trenera na miejsce szkolenia

– zakwaterowanie trenera w czasie szkolenia

Szkolenie odbywa się w siedzibie uczelni, a cena nie obejmuje cateringu w czasie przerw.

Zapraszam do kontaktu w celu uzgodnienia terminu szkolenia oraz w razie jakichkolwiek pytań!

sucti@angielskikompas.pl

+48 665 241 381

www.angielskikompas.pl/sucti

Back To Top